Slide backgroundAnti Corrosion specialistsAnd much more...AutomotiveOffshore, Oil and GasWind-energyConstructionAerospace
Slide backgroundHigh corrosion risk environments; oil, gas and energy industry.
Slide backgroundWe provide the latest technology to avoid corrosion.Aerospace
Slide backgroundWe have the right surface treatment for any Fastener fixing problem.Contact us for more information, fasteners, clamps, springs...

The specialist in mass zinc electroplating, with the highest corrosion resistance in the market!

Beschikbaarheid

Standaard leverbaar

SPECIFICATION:

Caterpillar – 1E1675D

Autoliv – EN 12329 Fe//Zn 8

ZINKTOP®(-Ultra) Verzinken Cr3+

De sublieme opvolger van Cr6+ geel verzinken! Zinktop® is een dunne zinklaag met goede corrosiewerende eigenschappen. De zinklaag wordt elektrolytisch aangebracht en wordt vervolgens voorzien van een silicaatnanopartikelhoudende passivatie van de nieuwste generatie. Het zijnbde silicaten die ervoor zorgen dat de zinklaag zelfhelende eigenschappen vertoont bij beschadiging. Zinktop is vrij van zeswaardig chroom en door zijn hoge corrosiewering een alternatief bij uitstek voor geel gebichromateerde zinklagen.

Elektrolytische zinklagen worden doorgaans gepassiveerd of gechromateerd. Gedurende decennia zijn hiervoor zeswaardig chroom houdende producten gebruikt (men spreekt van chromatering bij gebruik van zeswaardig chroom en passivering bij driewaardig chroom). Zeswaardig chroom is echter giftig en kankerverwekkend. Vanwege de ecologische druk en wetgeving werd er stilaan overgeschakeld naar driewaardig chroom houdende nabehandelingen. Met de eerste generatie driewaardig chroom houdende passiveringen verkreeg men echter lage corrosiewerende eigenschappen. Men is daarom het aandeel aan (driewaardig) chroom fors gaan opvoeren in de tweede generatie passiveringen om een hogere corrosiewering te bewerkstelligen. Dit is slechts gedeeltelijk gelukt. Immers, in tegenstelling tot chromateringen (met zeswaardig chroom) zijn passiveringen (met driewaardig chroom) niet “zelfhelend”. Zelfheling betekent dat als de beschermlaag beschadigd geraakt, deze zichzelf in zekere mate zal herstellen zodat de corrosiewering gegarandeerd blijft. Zinktop® is gebaseerd op de derde generatie passiveringen en is zelfhelend. Het zelfhelend karakter van zinktop® wordt bekomen door de aanwezigheid van silicaat nanopartikels in de passivatie.

WIST U DAT?

Zuur verzinken

Bij het zuur verzinken is er een zeer hoog rendement over de aangebrachte stroom en de neergeslagen deklaag, dit kan oplopen tot wel 98%. Een nadeel hiervan is een zeer slechte laagdikte spreiding. Het voordeel is zeer snel te kunnen verzinken.

Acid plating zuur verzinken electrolytisch

Alkalisch verzinken

Alkalisch verzinken heeft één uitmuntende eigenschap, een zeer goede laagdikteverdeling. Dit betekend bij langere onderdelen een minimaal verschil tussen de uiteinden en het middelste punt. Dit maakt het ook een ideale manier om holle onderdelen goed te kunnen verzinken. Het rendement van deze chemische samenstelling is zeer laag slechts 65%. Daardoor duurt het langer om een laagdikte op te bouwen echter is deze wel zeer goed verdeeld. Dit is de meest toegepaste techniek door Duroc om optimale kwaliteit te garanderen. Tevens hebben wij ook zuur zinkbaden echter worden deze zeer product specifiek gebruik.

alkaline plating alkalisch verzinken

Eigenschappen

 • Corrosiebestendigheid: 240 uren (R.R.) /480 uren (R.R. ZinktopUltra)   zoutsproeineveltest NEN EN ISO 9227.
 • Wrijvingscoëffciënt volgens DIN EN ISO 16047: 0,25-0,60.
 • Laagdikte: 5-7 micron / 8-12 micron (ZinktopUltra)  (afhankelijk van afmeting).
 • Laagdikte conform ISO4042.
 • Behandelingstemperatuur 60° Celcius.
 • Temperatuurbestendigheid: 200° Celcius.
 • Voor materialen met een treksterkte van > 1000N/mm2 een risco op waterstofbrosheid.
 • Producten kunnen worden uitgegloeid om het risico op waterstofbrosheid te beperken.
 • Voldoet aan ELV (2000/53/EG): Vrij van chroom, cadmium, nikkel, lood, kwik, molybdeen.
 • Voldoet aan RoHS (2002/95/EG).

In het elektrolytisch verzinken is er een onderscheid te maken in een tweetal type onderdelen. Trommelwerk als men spreekt over stortgoederen zoals, bouten, moeren, clipsen, beugels en staafjes. En hangwerk als men spreekt over bijvoorbeeld gezet plaatstaal met grotere afmetingen dan 200mm. Duroc is gespecialiseerd in stortgoederen en lange smalle onderdelen. Hierbij moet worden gedacht aan, bouten, moeren, beugels, draadstukken en staven. Naast het onderscheid tussen trommel- en hangwerk is er ook een onderscheid te maken in alkalisch en zuur verzinken. Beide systemen bieden voordelen, en Duroc heeft de mogelijkheid te kiezen welk systeem ingezet wordt voor uw goederen. Met een totale badinhoud van 150.000 l zinkvloeistof verdeeld over diverse productielijnen weet Duroc wat massaproductie inhoudt. Naast het verzinken is er geïntegreerd te kiezen voor diverse passiveringen zoals blauw, geel en zwart. Door de volledig geautomatiseerde productielijnen in combinatie met automatische dosering van chemie kunnen we zeer stabiele kwaliteit bieden. Om onze kwaliteit te waarborgen kunnen er in het laboratorium laagdiktemetingen worden uitgevoerd met röntgen. Deze service en tevens zoutsproeineveltesten kunnen we ook aanbieden voor reeds verzinkte producten door derden zodat u uw kwaliteit kunt borgen.

Informatie

Nederlands: Download (PDF, 499kb)

Français:       Download (PDF, 499kb)

English:          Download (PDF, 499kb)

Deutsch:        Download (PDF, 499kb)

Wilt u deze folder met uw bedrijfsnaam? Neem contact met ons op.

Toepassing

Door de hoge corrosiebestendigheid van deze oppervlaktebehandeling kan deze zowel binnen als buiten worden toegepast.

 • Automotive
 • Wind-Industrie
 • Energie-Industrie
 • Machinebouw
 • Apparatenbouw
 • Etc..
© Copyright - Duroc N.V.