Wat is het gevaar van Zink-Nikkel: Zi-Ni Zinc-Nickel?

REACh en het gebruik van nikkelzouten: oproep aan fabrikanten en gebruikers (30.06.2014)

Het verzamelen van meetgegevens is de sleutel om de REACH-registratie dossiers te verbeteren en om regulerende acties te vermijden Achtergrond
De regulering van chemische stoffen in de EU op grond van REACH-verordening is niet alleen op basis van hun intrinsieke gevaren, maar ook over de blootstelling tijdens het gebruik ervan. Hoge blootstelling, werkelijke of veronderstelde, kan leiden tot nieuwe selecties van stoffen tot verdere regelgeving.
Blootstellingscenario’s vormen de basis om de blootstelling aan een stof te evalueren. Ze zijn opgenomen in het Chemical Safety Report van de REACH-registratiedossiers en beschrijven de voorwaarden voor het gebruik, de toegepaste risicobeheersmaatregelen, de mogelijke blootstelling.

Risk Management Options Analysis
De Franse ANSES heeft onlangs een Risk Management Options (RMO) analyse uitgevoerd op twee nikkel verbindingen: nikkeloxyde en nikkel sulfaat. De belangrijkste zorg die door ANSES is de blootstelling van werknemers via inademing, maar deze analyse heeft ook gewezen op de gebrekkige kwaliteit van de gegevens over blootstelling in de nikkel Consortia blootstellingsscenario’s. Bij het ontbreken van voldoende monitoringgegevens, wordt de blootstelling geschat met behulp van modellen die de neiging hebben te conservatief te zijn en meer gemakkelijk leiden tot de identificatie van hoge blootstelling.

Mogelijke gevolgen voor de fabrikanten en downstream-gebruikers van nikkelverbindingen
In deze situatie kunnen de bevoegde autoriteiten een preventieve aanpak nemen en regulerende acties uitvoeren op basis van onzekerheden ivm de blootstelling. Enkele van de mogelijke regulerende uitkomsten zijn het opnemen in de REACH-kandidatenlijst, autorisatie of beperking op grond van REACH, of andere maatregelen in overeenstemming met andere EU-wetgeving. Deze maatregelen kunnen een belangrijke invloed hebben op het gebruik van nikkel en nikkelverbindingen in de EU.
Nikkelverbindingen zijn momenteel besproken op EU-niveau, niet alleen in het kader van deze RMO analyse, maar ook met betrekking tot de beroepsmatige blootstelling. Het voorstel dat wordt overwogen heeft ta maken met inhaleerbare (Ni-verbindingen) en respirabele (Ni metaal en NI-verbindingen) grenswaarden OELs. Deze OEL-implementatie vereist dat de bedrijven meetcampagnes uitvoeren om de emissies van nikkel op de werkplek op een regelmatige basis te meten.
De komende maanden zijn cruciaal om goede kwalitieve informatie te verstrekken en ervoor zorgen dat de beslissingen van de autoriteiten over beheer van chemische stoffen zijn gebaseerd op de meest representatieve informatie, en om bedrijven te helpen met de voorbereidingen van de implementatie van van een Ni OEL.

Verdere stappen
De Nikkel Consortia werkt aan het verbeteren van de blootstellingsscenario’s en aan het verfijnen van de blootstelling schattingen om de werkelijkheid beter weer te geven, maar dit kan niet worden gedaan zonder voldoende monitoringsgegevens. Daarom een oproep aan fabrikanten en downstream-gebruikers van nikkel en nikkel-verbindingen om op de werkplek controlecampagnes te voeren.

Acties vereist van bedrijven
Bedrijven worden uitgenodigd om blootstellingsgegevens aan inhaleerbaar en respirabel nikkel op de werkplek zo snel mogelijk te verzamelen en deze gegevens voor te leggen aan de nikkel Consortia secretariaat, liefst voor het einde van 2014.
Wij nodigen u uit om de leidraad voor het verzamelen van inhaleerbaar en respirabel nikkel in stof ontwikkeld door de nikkel Consortia in 2012 te volgen. Deze is te vinden op de volgende link:
http://www.nickelconsortia.eu/assets/files/library/Guidances/IOM%20Report%201_inhalation%20and%20respirably%20monitoring%20guidance%20for%20Ni_March%202012.pdf.

Voor meer informatie over de nikkel Consortia blootstellingsscenario’s, zie: http://www.nickelconsortia.eu/exposure-scenario-library.html
Contactpersoon Irene Cañas Sierra: Icsierra@nickelinstitute.org

Bron: http://www.vom.be/NL/Actualiteit-reach_en_het_gebruik_van_nikkelzouten_oproep_aan_fabrikante-60.php